“אמא, את חייבת לבא לראות איתי את אלכס שטילוב! הוא התקווה הישראלית באולימפיאדה ציוותה הטינאייג’רית….