תשעה וחצי חודשים סחבתי אותו בתוך הבטן שלי. תשעה וחצי חודשים עד סוף חום יולי אוגוסט….