בתחילת השבוע כבר הייתי בטוחה. כל הסימנים העידו על מה שהרגשתי כבר כמה ימים, ונאלצתי להכיר במציאות: אני בהריון….