לכבוד יום המורה נברתי בתהומות הנשייה ונזכרתי בדברים שלמדתי מהמורים שלי….

באחד מההזכרונות הראשונים שלי, תמר הגננת שלימדה אותנו בכפייה את שירי ארץ ישראל היפה….

בכל שנה כשקיבלנו תעודות, אמא שלי לקחה אותנו לאכול במסעדה המרוקאית במרכז אורן שבשכונה ד’….