1982 מזי המורה שלנו בכיתה ד’ הייתה אומרת לנו בהפסקת האוכל, שאם נאכל בעמידה יהיו לנו פולקעס גדולים….