לכבוד יום המורה נברתי בתהומות הנשייה ונזכרתי בדברים שלמדתי מהמורים שלי….

באחד מההזכרונות הראשונים שלי, תמר הגננת שלימדה אותנו בכפייה את שירי ארץ ישראל היפה….