פעם שמעתי איזה זמר גדול מספר בראיון שהסיבה האמיתית לזה שהוא כותב, מלחין, מפיק, מתראיין ועולה על במה היא כדי….