יש מי שאוסף מיניאטורות של ברבורים מכל העולם, יש מי שיש לו אוסף פחיות או תקליטי ויניל או בולים. לי יש אוסף של שירים על נח….